W związku z realizacją projektu dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze „Opracowanie i wdrożenie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych w województwie lubuskim w ramach projektu ODRA VELO – ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim” zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Projekt Odra-Velo jest strategicznym elementem rozwoju turystyki rowerowej w województwie lubuskim, a poznanie preferencji rowerzystów ułatwi budowę uniwersalnego systemu informatycznego popularyzującego atrakcje turystyczne całego województwa.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/18bD6S0EXLfwbZXtRA-mZdegyPskG50mJ8POPxPB_jn8/edit

Zachęcamy do udziału w ankiecie i wskazywanie rowerowego potencjału okolic Żagania.