Otwarcie sali pamięci w PSP 5

7 maja 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec otworzył Salę Pamięci w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im 1 Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka w Żaganiu. W tej kameralnej uroczystości wzięli udział uczniowie i zaproszeni goście – przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, prezesa zarządu FOPP gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Szura, ppłk Waldemar Szczepaniak reprezentujący dowódcę Czarnej Dywizji, Marek Łazarz dyrektor żagańskiego muzeum. Sala Pamięci powstała dzięki zaangażowaniu nauczycielek historii PSP nr 5 – pani Agnieszki Kuleszy oraz Kornelii Grzymały, przy wsparciu Sali Tradycji Czarnej Dywizji i zarządu Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły pani Bogumiła Kowalik przypomniała historię nadania imienia szkole. Na miejsce pamięci godne tak wyjątkowej postaci szkoła czekała lata. Dopiero teraz losy Stanisława Macza i jego żołnierzy opracowano w formie wystawy, zebrano w jeden sali, umożliwiając uczniom bezpośredni kontakt z historią i poznanie losów ludzi towarzyszących Generałowi na szlaku bojowym oraz kultywujących pamięć o tamtych wydarzeniach już po wojnie. W sali znalazły się pamiątki z życia szkoły oraz eksponaty pozyskane od zaprzyjaźnionych instytucji – z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Sali Tradycji Czarnej Dywizji.

W trakcie uroczystości Tatiana Grzegrzółka wręczyła nagrody Gustawowi i Juliuszowi Drozdkom za zwycięstwo w konkursie Klubu Czarnej Dywizji na projekt gry planszowej  “Wielki szlak bojowy gen. Maczka w czasie II wojny światowej”.