Węgiel

Gmina Żagań o statusie miejskim przystąpiła do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Jeśli chcesz kupić węgiel kamienny w cenie 2 tysięcy złotych za tonę, Twój budynek musi być wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Musisz także spełniać warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego z Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Żagań. W roku 2022 możesz kupić maksymalnie 1,5 tony węgla kamiennego po preferencyjnej cenie.

Aby dokonać preferencyjnego zakupu węgla należy złożyć wypełniony wniosek w siedzibie magistratu (w budynku przy placu Słowiańskim 17 w pok. 4 lub w pałacyku przy ul Jana Pawła II 15 w pokoju 7).

Jeśli masz pytania, zadzwoń: 684771007 (telefon czynny w godzinach otwarcia punktu).

Wzór wniosku o zakup węgla