video

49 milionów na inwestycje w Żaganiu w 2023 roku!

29 grudnia 2022 roku odbyła się sesja budżetowa, na której bez żadnego głosu sprzeciwu podjęto uchwałę określającą wydatki i dochody gminy na przyszły rok....
Strefa przy ul Asnyka

Największe działki w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka na sprzedaż

6 grudnia odbędą się dwa przetargi na największe tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Wadia można wpłacać jeszcze do...

Platforma Usług Elektronicznych od stycznia obowiązkowa dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania...
Budżet Obywatelski 2023

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023

Nadszedł czas ogłoszenia wyników wielomiesięcznych zmagań o projekty, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w naszym mieście. Oto zadania, które otrzymały największą liczbę głosów...

Usunięto kolejne 16 ton azbestu

W Żaganiu zakończono realizację zadania „Usuwanie  azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim”. Projekt miał na celu wsparcie finansowe...
Strefa Asnyka w Żaganiu

Przetargi na tereny inwestycyjne w strefie przy ul. Asnyka

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż największej działki położonej w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Nieruchomość jest niezabudowana i składa...
Komunikat

Weryfikujemy deklaracje “śmieciowe”

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami...
Strefa Wurtha

Ogłaszamy przetarg na uzbrojenie strefy Würtha!

13 września burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił przetarg na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Würtha w Żaganiu”, polegające na przebudowie drogi gminnej wraz z budową...

Wspieraj Lubuskich Producentów – kupuj lokalnie!

Czy słyszeliście o akcji ,,Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”? Jest to inicjatywa Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego skierowana jest do mieszkańców Województwa Lubuskiego. Dołączamy do...
Komunikat

Przypominamy o terminowym regulowaniu należności wobec gminy

Przypominamy, że od 20 lutego 2021 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem dodatkowych obciążeń finansowych dla dłużników (koszty egzekucyjne). W przypadku nieuregulowania we...