Ruszyła budowa galerii handlowej na miejscu dawnego Dworca Autobusowego. Urząd Miasta współpracę z inwestorem podjął 2 lata temu. W wyniku prowadzonych w tym okresie rozmów zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum-Zachód tak, aby pogodzić interes publiczny poprzez estetyczne zagospodarowanie terenu przy jednej z głównych miejskich ulic z założeniami inwestora. W trakcie wielu rozmów prowadzonych w Urzędzie Miasta uzgodniono, iż jeden z lokali w powstającym obiekcie przeznaczony zostanie na punkt przesiadkowy. Będzie to lokal od strony Księżnej Żaganny, łatwo dostępny również dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo inwestor zaproponował, iż wykona zatoczkę dla autobusów z wiatą przystankową. Planowane zakończenie prac nastąpi w lutym przyszłego roku.

Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za cierpliwość – podkreślił Burmistrz Daniel Marchewka. – Niezależnie od nas przewoźnik zdecydował o likwidacji dworca autobusowego w Żaganiu. Działając z troską podjęliśmy analizę możliwych rozwiązań. Budowę nowego obiektu uznaliśmy za zbyt kosztowną dla miasta. Ponadto wiązałoby się to z przeniesieniem przystanku na obrzeża miasta, a mieszkańcy przyzwyczaili się do tej lokalizacji. Rozpoczęliśmy zatem rozmowy z inwestorem i doprowadziliśmy do sytuacji, w której w nowym obiekcie znajdzie się poczekalnia, kasy biletowe oraz toalety dla podróżnych. Propozycja  współfinansowania kosztów utrzymania pomieszczeń, skierowana przez nas do lokalnych samorządów, nie została zaakceptowana, o czym już Państwa informowaliśmy. Warto pamiętać, że mieszkańcy całego powiatu korzystają z dworca autobusowego. Realizujemy zatem ten projekt samodzielnie, w trosce o mieszkańców Żagania.  

W sprawie “Dworca PKS” pisaliśmy już wcześniej – zachęcamy do lektury. W materiale odnieśliśmy się do doniesień lokalnej prasy na temat “długoletniego” kryzysu, braku pomysłów na jego rozwiązanie oraz naszej propozycji skierowanej do innych samorządów. W świetle dzisiejszego wydarzenia artykuły te okazują się szukaniem sensacji, co niejednokrotnie prowadziło do niesprawiedliwych ocen i sugestii ze strony lokalnych mediów. Po fakcie czarno na białym widać, że to co obiecaliśmy, realizujemy.

foto: Jan Mazur