11 września (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Rawiczu odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie partnerów projektu “Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego”, w którym oprócz Żagania biorą udział: Miasto Żary, Gmina Jarocin, Gmina Miejska Koło, Gmina Miejsko-Wiejska Krotoszyn, Miasto Leszno, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Rawicz oraz Gmina Miejska Turek. Liderem realizującym projekt jest firma MTD Consulting, która zaprosiła do współpracy dwa samorządy lubuskie i siedem wielkopolskich, a następnie przygotowała wniosek zgodny z potrzebami każdego z partnerów.

W ramach projektu nasz urząd pozyska warte 200 tys. zł platformy obsługujące podatki, nieruchomości, badające zadowolenie klienta, promujące tereny inwestycyjne oraz sprzęt IT i udział w cyklu szkoleń podnoszących kompetencje urzędników.

Wartość całego projektu wynosi 2 mln zł. Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.