10 lipca 2020 roku odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. 1  Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka w Żaganiu. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, którzy zaprezentowali swoje koncepcje dotyczące funkcjonowania i rozwoju placówki przed dwunastoosobową komisją konkursową, złożoną z dwóch przedstawicieli rady rodziców, dwóch przedstawicieli grona pedagogicznego, po jednym przedstawicielu Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność, trzech przedstawicieli Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz trzech przedstawicieli organu prowadzącego.

Zdecydowaną większością głosów komisja konkursowa wybrała na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 panią Bogumiłę Kowalik. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec powierzył funkcję dyrektora placówki Bogumile Kowalik do 31 sierpnia 2024 roku.

Na 10 lipca 2020 roku zaplanowany był również konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3, jednak z powodu braku ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.