Informujemy, że Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 345/2020 z 15 grudnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021.

Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej:

Zarządzenie nr 345/2020 z 15 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania