Zapraszamy na spotkanie autorskie!

Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu zaprasza na spotkanie autorskie z KRZYSZTOFEM KOZIOŁKIEM, które odbędzie się w czwartek 21 marca 2013 r. o godz. 17. 00 w MBP ul. Szprotawska 4.

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Żagań o statusie miejskim - wraz z załącznikami

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statucie miejskim

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów - wraz z załącznikiem

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - wraz z załącznikiem

Przed Dniem Kobiet o kobiecym forum

- Z panią starostą dostrzegamy coraz większą rolę kobiet w życiu społecznym i dlatego rozważamy możliwość organizacji w Żaganiu Powiatowego Forum Kobiet -powiedziała Małgorzata Kuźniar pełniąca obowiązki Burmistrza oraz Rady Miasta Żagań po spotkaniu...

Możliwości dofinansowania współpracy polsko-niemieckiej

Informujemy wszystkich potencjalnych beneficjentów (m. in. szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe non profit, instytucje kultury), że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania wniosków i realizacji projektów dot. współpracy polsko-niemieckiej w ramach...

Zapraszamy na dyżury o funduszach europejskich

W marcu Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu przeprowadzą kolejne dyżury w ramach Mobilnego Punktu. Bezpłatne, indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych odbędą się :18. 03. 2013 -...

Urząd jest dla mieszkańców

W związku z referendum i jednoczesnym odwołaniem Burmistrza i Rady Miasta Żagań informujemy, że Urząd Miasta i podległe placówki realizują powierzone im zadania. Wszystkie bieżące sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki. Każdy...

Drodzy Mieszkańcy!

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Żagania, którzy wspierali mnie w dziesięcioletniej pracy dla dobra miasta. Jestem Wam wdzięczny za wszelkie dowody sympatii, a także konstruktywną krytykę. Miniona dekada to czas wykorzystanych szans dla...