29 grudnia 2014 – IV sesja Rady Miasta Żagań

Data: 18. 12. 2014 r. BRM. 0002. 22. 2014ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...

29 grudnia 2014 – projekty uchwał na IV sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim...

Dyżury Prezydium Rady Miasta Żagań

Prezydium Rady Miasta Żagań informuje mieszkańców o terminach dyżurów. Przewodniczący Rady Miasta Żagań -Winczaruk WandaWTOREK - godz. 16:00 -17:00 Wiceprzewodniczący...

3 Sesja VII kadencji Rady Miasta Żagań

III sesja Rady Miasta Żagań PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie...

Uroczyste Ślubowanie

8 grudnia w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego w Żaganiu odbyła się II Sesja Rady Miasta VII kadencji. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych...

Zaprzysiężono nową Radę Miasta Żagania

1 grudnia odbyła się I sesja VII kadencji Rady Miasta Żagań. W Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego zaprzysiężono 20 nowo wybranych radnych naszego miasta....

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Zarządzenie Nr 297/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...

8 grudnia 2014 – II sesja Rady Miasta Żagań

Data: 03. 12. 2014rBRM. 0002. 20. 2014ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze działając na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy...

11 grudnia 2014 – III sesja Rady Miasta Żagań

Data: 03. 12. 2014 r. BRM. 0002. 21. 2014ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...