12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statucie miejskim

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania aktywności seniorów - wraz z załącznikiem

12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu...

12 marca 2013 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - wraz z załącznikiem

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

W poniedziałek 11 lutego w żagańskim Pałacu Książęcym odbyło się posiedzenie zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego, podczas którego omawiane były...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i...

Zarządzenie Nr 47/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...

Potrzebna jest sesja nadzwyczajna

Na początku tygodnia 22 stycznia Burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal, korzystając z przysługujących mu uprawnień określonych w Statucie Miasta, złożył wniosek do Przewodniczącego Rady...

Była krótka sesja

W dniu 29. 01. 2013 r. na prośbę burmistrza Sławomira Kowala zwołana została nadzwyczajna sesja rady miasta. Zwołanie sesji podyktowane było...

Posiedzenia Komisji Rady Miasta

W poniedziałek 28 stycznia odbędą się posiedzenia dwóch komisji stałych Rady Miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...

Ostatnia sesja 2012 r.

W dniu 28. 12. 2012roku odbyła się sesja Rady Miasta. Głównym tematem sesji miała być uchwała budżetu Miasta na nowy 2013 rok....

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z...